Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Polityka prywatności i RODO

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
 3. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
 4. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 5. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA WZGLĘDEM WŁASNYCH DANYCH OSOBOWYCH


1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest TPI Tomaszow-Info,
adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kwarcowa 19.
Email: tomaszow-info


2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są zbierane w związku z aktywnością w serwisie internetowym Tomaszow-Info.pl, poprzez rejestrację konta użytkownika, dodanie ogłoszenia, subskrypcję newslettera, kontakt z biurem obsługi klienta, itp.
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności:

 • Świadczenia usług drogą elektroniczną. Rejestracji konta użytkownika.
 • Zamieszczenia ogłoszenia. Kontaktu pomiędzy stronami transakcji.
 • Dokonywania płatności związanych z promocją ogłoszeń.
 • Wystawiania dokumentów księgowych.
 • Rozpatrywania reklamacji.
 • Rozwiązywania problemów technicznych.
 • Monitorowanie aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie aktywnością.
 • Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora.
 • Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika - przez e-mail lub telefon.
Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.

Ze względu na prawnie uzasadniony interes Tomaszów-Info.pl dane osobowe są przetwarzane również w celu: zapewnienia bezpieczeństwa usług, statystycznym, archiwizacji danych.

3. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez serwis Tomaszów-Info.pl oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.
Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych Tomaszów-Info.pl odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).
Użytkownik może na własną odpowiedzialność za pośrednictwem Platformy udostępnić swoje dane osobowe innym Użytkownikom np. w celu realizacji wysyłki.

4. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. O ile wynika z przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

5. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA WZGLĘDEM WŁASNYCH DANYCH OSOBOWYCH.
Każdy użytkownik ma prawo do:

 • Dostępu do danych osobowych które go dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 • Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
 • Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
 • Usunięcia danych. Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy.
 • Przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w  powszechnie używanym formacie dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować drogą elektroniczną na podany adres Administratora danych – pkt 1.
Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania.
W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

 

Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Ogłoszenia udostępniamy w grupach FB